Algemene info scholen


Protestants Christelijk Basisonderwijs
Roosjenschool - Hoofdstraat 11 - Diever
T (0521) 591257

Openbaar Basisonderwijs
De Singelier - Schipper 11, Diever
T (0521) 591257

Voortgezet onderwijs
Regionale scholengemeenschap Stad en Esch, locatie Diever Westeres 7, Diever
T (0521) 592266

| diversen | | kerken | | scholen | | sport en vereniging |