Belangrijke adressen

Alarmnummer 1-1-2
Hoe te handelen bij alarm: U belt met het alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance: 112. 1e vraag: Welke
hulpdienst heeft u nodig: Kies voor politie: 1. Kies voor brandweer: 2. Kies voor ambulance: 3. 2e vraag: Op welke
locatie heeft u hulp nodig: Hier geeft u het adres en de plaats op waar u hulp nodig heeft. De medewerker van het
callcenter gaat u nu een aantal vragen stellen over de situatie die u wilt melden. Tegelijkertijd belt hij/zij met de door
u aangegeven hulpdienst. Deze kan ook nog om informatie vragen. De medewerker van het callcenter fungeert
daarbij als tolk. Houd uw antwoorden zo kort mogelijk, liefst in telegramstijl. Als alle noodzakelijke informatie
gegeven is kan de verbinding op aangeven van de medewerker beëindigd worden.
Voor niet-spoedeisende onderwerpen is de politie bereikbaar op 0900-8844 (lokaal tarief).

Politie
Wijkeenheid Westerveld, Gemeentehuis Westerveld, Diever.
Geopend van maandag t/m vrijdag voor publiek van 10.00 - 14.00 uur.
Voor niet-spoedeisende onderwerpen is de politie bereikbaar op 0900-8844 (lokaal tarief).

Tandarts
Tandartspraktijk Diever, Kruisstraat 2, Diever
T (0521) 592890
Spreekuur op afspraak

Huisartsenpraktijk met apotheek + EHBO
Dr. K.G. Dinkla en A.J.Biewenga
Raadhuislaan 4, Diever T (0521) 592575
Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 7.00-8.00 uur en vervolgens op afspraak. Apotheek: T (0521) 594729,
geopend: 8.00-11.30 en 15.30-16.00 uur.
Spoedlijn (0521) 590466