OVD Diever historie & visie


De O.V.D. staat voor de Ondernemers Vereniging Diever. In september 1938 werd de Handelsvereniging Diever
opgericht door een groep ondernemers uit verschillende branches, zoals detailhandel, horeca,
recreatieondernemers, zakelijke dienstverlening, installatiebedrijven, aannemers, schilders en garagehouders, met
als doel samenwerking op het meest brede vlak. In 2000 veranderde de naam in Ondernemers Vereniging Diever.

De O.V.D. probeert, door het organiseren van diverse activiteiten, Diever een aantrekkelijk dorp te houden, zowel
voor inwoners als bezoekers. Sommige ondernemers zullen direct profijt hebben van de activiteiten, andere zullen
dit niet direct kunnen merken. De visie van de O.V.D. is: door levendigheid en naamsbekendheid van Diever op
lange termijn bezoekers blijven trekken, én het dorp aantrekkelijk houden voor inwoners. Collega-ondernemers die
profijt van toeristische bezoekers hebben zijn noodzakelijk voor ons dorp. Denk aan werkgelegenheid, koopkracht
en investeringen, die zo mogelijk ook weer in het dorp worden gedaan. De O.V.D. overlegt regelmatig met de
gemeente over diverse onderwerpen, zoals b.v. het parkeerbeleid en standplaatsenbeleid. Ook steunt de O.V.D.
enkele maatschappelijk actieve clubs in Diever.
|historie & visie| |activiteiten & evenementen| |faciliteiten voor leden| |contributie|